Case-Study

SimplyPoster

Hvordan SimplyPoster vækstede med 252% på 18 måneder.

SimplyPoster er en dansk startup, der sælger plakater og rammer via deres hjemmeside simplyposter.dk. Gemini Digital overtog SimplyPosters Google og Facebook annoncering fra juni 2020.

Rasmus Henningsen – Ansvarlig for SimplyPosters annoncering.

Bag om SimplyPoster

SimplyPosters mission er at skabe varme og sjæl i de danske hjem, på en bæredygtig måde. De har blandt andet et samarbejde med PlantEtTræ, så alt det papir der bliver anvendt til plakater, bliver der tilsvarende plantet nye træer i de danske skove.

FACEBOOK ADS

SimplyPoster anvender Facebook Ads til at nå nye målgrupper, og remarket til tidligere besøgend

GOOGLE ADS

Google Ads bliver hovedsagligt brugt til at bringe folk ind, der søger efter bestemte plakater, samt remarketing via Display.

INFLUENCERS

Med influencers bliver der ikke bare skabt omtale og autoritet omkring brandet, det bliver også skabt content, som SimplyPoster anvender i annoncering.

EMAIL

SimplyPoster indsamler email adresser, der informerer abonnenter om nye designs, samt giver dem muligheden for at se tilbud som de første.

Google

Hvordan greb Gemini opgaven an?

SKÆR DÅRLIGE PERFORMERS FRA

Vores fokus lå i første omgang på at skære dårlige performere fra – dette gælder sig både søgeord der ikke skabte salg, men også generelle kampagner der enten var for dyre, eller ikke skabte salg.

SKÆR DÅRLIGE PERFORMERS FRA

Vores fokus lå i første omgang på at skære dårlige performere fra – dette gælder sig både søgeord der ikke skabte salg, men også generelle kampagner der enten var for dyre, eller ikke skabte salg.

ANNONCEOPTIMERING

Alle de aktive annoncer linkede direkte til forsiden på SimplyPoster – generelt set den dårligst konverterende side. Alle annoncer blev rettet til at sende til de rette kategorisider.

NYE MULIGHEDER

Ved at lave en gennemgående søgeordsanalyse, spottede vi et par potentielle nye kampagner og søgeord, der kunne opsættes. Disse kampagner hjalp med at nå nye målgrupper.

RESULTATER

I perioden formåede vi at øge brutto-overskuddet med 54%. Den overordnede ROAS (Return On Ad Spend – dvs. hvor mange penge får du igen for hver krone brugt på markedsføring) for perioden lå på 7.63, en stigning på 53,7% ift. de foregående periode.

Dette opnåede vi i høj grad ved at optimere de eksisterende kampagner på annonce- og søgeordsniveau, samt bud- og budgetjusteringer.

FREMTIDSPLANER

Alle disse resultater kom helt uden Shopping kampagner, der ellers typisk er nogle af de mest effektive kampagner for webshops.

Af logistiske årsager kan SimplyPoster ikke køre Shopping annoncer i øjeblikket, men så snart det er muligt begynder vi at teste denne kampagne type af.

Fremadrettet kommer vi også til gradvist at øge budgettet for de kampagner, der giver en ROAS indenfor vores KPI’er.

Facebook

Gemini overtog ligeledes ansvaret for SimplyPosters Facebook-annoncering – Hvordan greb vi den del an?

KAMPAGNE- OG KONKURRENTANALYSE

Vi startede med at lave en analyse af alle de tidligere kampagner, målretninger og annoncer, for at finde ud af hvilken retning vi skulle bevæge os fremadrettet, og hvad vi skulle holde os fra.

Vi lavede ligeledes en analyse af de nærmeste konkurrenters annoncer.

FORSIMPLET KONTO- OG KAMPAGNESTRUKTUR

I takt med at Facebook bliver smartere og smartere, bliver behovet for stærke kreativer også større. En forsimplet konto- og kampagnestruktur gør det nemmere for Facebook at gøre deres del af arbejdet, og nemmere for os som annoncører, at fokusere på det der rykker nålen.

UGC

Vi fandt hurtigt ud af, at UGC (User Generated Content – billeder og videoer produceret af influencers og kunder) performede væsentligt bedre, end plakatvæg mockups og andre “polerede” kreativer.Vi fik hurtigt sat gang i et større intitiativ, der opfordrer kunder til at tagge SimplyPoster på Instagram, og sende billeder ind.

NYE INITIATIVER

Vi tester konstant nye tilgange, kampagner og annoncer af – nogle mere succesfulde end andre. Et af nøgleelementerne ved Facebook annoncering er, hele tiden at teste. Vi hviler aldrig på laurbærene, men har altid gang i tests, der kan tage over når performance begynder at dykke for vinderkampagner.

RESULTATER

Vi formåede at hæve bruttooverskuddet med 190%, på trods af at meget få udsalg og rabatter, ift. hvor ofte SimplyPoster ellers har haft tilbud på siden. De få gange der var rabbater på siden, så vi en ROAS på op til 20 over en weekend.

En af nøglerne hele vejen igennem har været UGC (User Generated Content), der blender godt ind i folks newsfeed, og generelt ikke ligner en annonce så meget.

FREMTIDSPLANER

Et stort fokus i fremtiden bliver, at få endnu mere content fra kunder og influencers. Konverteringsoptimering på SimplyPosters hjemmeside er også på agendaen, da selv få procenters forøgelse har store positive effekter på markedsføring, uden nogen direkte ændringer i kampagner eller annoncer.

Vi begynder også allerede nu på at forberede os til Black Friday, og at få så meget kvalificeret trafik ind på siden som muligt, fra så mange kanaler som muligt.